Antiquo

  • O firmie
  • Oferta
  • OKontakt

Wykonawstwo nietypowych zleceń

Nietypowe zlecenia powstają w wyniku różnych gustów i oczekiwań klienta. To znaczy, że każde zamówienie jest traktowane indywidualnie. Naszym zadaniem jest nie tylko sprostać tym oczekiwaniom, ale przede wszystkim połączyć style odległe z czasami współcze­snymi. To zadanie niezwykle trudne, gdyż zabytki nie zawsze potrafią znaleźć właściwe miejsce w dzisiej­szym świecie – nad czym ubolewamy i staramy się wybrnąć z tej sytuacji, w taki sposób aby nie ucierpiały w tym precyzja, a jednocześnie podążać za nowoczesnością. Każde nietypowe zlecenie jest próbą naszych umiejętności, a także kolejnym wyzwaniem.

design: after | wizerunek i reklama